Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Veřejná správa

 

Pojem a vymezení státní správy a samosprávy

Státní správa

·         ve funkčním smyslu je to činnost státu (kromě činnosti zákonodárné, soudní a prokuratur) vykonávající orgány státní správy

·          v organizačním smyslu – souhrn orgánů státní správy

Stání správa se dělí na:

1)      Ústřední

·         Vláda

·         Ministerstva

·         Ostatní ústřední orgány státní správy – Český statistický úřad

-      Český báňský úřad

-      Český úřad zeměměřičský a katastrální

-      Úřad průmyslového vlastnictví

-      Národní bezpečnostní úřad

-      Energetický regulační úřad

2)      Územní

·         Dekoncentráty (finanční úřad, úřad práce,)

·         Obecní a krajské úřady v přenesené působnosti

 

Samospráva

Oprávnění orgánu spravovat, jednat, rozhodovat v určitých věcech samostatně.

 

Samospráva se dělí na:

·         městskou- výkon politické, soudní a hospodářské správy ve městě

·         územní-oprávnění obyvatel územních  samosprávních  celků rozhodovat samostatně. (obecní úřad, městský úřad, krajský přad, magistrát v samostatné působnosti)

·         profesní- sdružení osob činných v příslušné oblasti, např. lékařská komora, česká advokátní komora, česká komora architektů

·         zájmová- sdružení os. které spojuje určitý společenský zájem

 

Současné státoprávní a územněsprávní uspořádání

28. 10. 1918 vznik ČSR

1992 rozdělení ČSFR na Českou a Slovenskou republiku

1.1.1993 vznik ČR

1999 – NATO

1.5. 2004 - EU

 

Územněsprávní uspořádání

Česká republika se administrativně dělí na 14 krajů, 77 okresů a 6254 obcí. (204 obcí s rozšířenou působností, 384 obcí s pověřenými obecními úřady).

NUTS – základní územní jednotka EU.

Dělení NUTS:

Nuts O – stát – 1

Nuts 1 – území – 1

Nuts 2 – oblast - 8

Nuts 3 – kraj – 14

Nuts 4 – okres- 77

Nuts 5 – obec - 6254

 

Obce rozdělujeme podle administrativního členění:

1)      Obce základního typu

2)      Obce s pověřeným obecním úřadem

3)      Obce s rozšířenou působností

 

Obce rozdělujeme podle počtu obyvatel:

1)      Obec – je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Má do 3000 obyvatel.

2)      Město – má alespoň 3000 obyvatel

3)      Městys – Obec je městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

4)      Statutární město – město, které má kolem 100 000 obyvatel, je rozděleno na městské části, je jich 23 (Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Brno, Ostrava, Olomouc)

5)      Hlavní město Praha – má 22 městských částí, každá část má svůj vlastní úřad + jeden pro všechny (primátor)

 

Státní symboly

Velký státní znak (1992)v 1 a 4 poli (kvadrantu) je znak čech (stříbrný 2 ocas. lev, zlatou zbroj, korunu, v černém poli, ve 2 poli – znak moravy- orlice stříbrno-červeně šachovaná, ve 3 poli – slezsko, černá orlice na zlatém podkladu)

Malý státní znak- jedno pole na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev se zlatou zbrojí a zlatou korunou

Státní barvy (trikolora)- modrá, červená, bílá

Státní vlajka – skládá se z horního bílého pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut žerďový modrý klín, poměř šířky k délce je 2:3. Užité barvy jsou národními barvami ČR.

Vlajka prezidenta republiky (standarda) – vlajka je čtvercového tvaru na bílém podkladu olemovaným okrajem z bílých, červených a modrých plaménků je umístěn velký státní znak, pod kterým je na červené stužce podložené žlutými lipovými  ratolestmi bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ.

Státní pečeť – tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi, okolo je vepsán nápis Česká republika

Státní hymna – text – Josef Kajetán Tyl, autor – František Škroup

 

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< duben / 2020 >>


Statistiky

Online: 4
Celkem: 181346
Měsíc: 1461
Den: 73