Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. Právo shromažďovací

 Právní úprava

-Zákon o právu shromažďovacím, v platném znění

Masopust, Průvod gayů v Praze, Protesty proti státním maturitám

Význam a charakteristika práva shromažďovacího

 

Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práva a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění se považují pouliční průvody a manifestace.

 

Shromáždění jsou zakázána v okruhu 100m od budov zákonodárných sborů, nebo od míst, kde tyto sbory jednají a od budov Ústavního soudu nebo od míst, kde Ústavní soud jedná.

 Působnost vykonávají:

OÚ přenesené působnosti, v jejichž obvodu se má shromáždění konat

pověřený

OÚ a KrÚ přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod

MV přesahuje-li hranice kraje

 Realizace shromažďovacího práva není vázána na předchozí povolení státního orgánu, ale je založena na tzv. oznamovací povinnosti.

 K podání oznámení je příslušný svolavatel shromáždění, (občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území ČR, anebo skupina osob) Svolavatel je povinen shromáždění písemné oznámit OÚ nejméně 5 dní předem. V odůvodněných případech lze oznámení přijmout i v kratší lhůtě.

V oznámení musí být uvedeny

účel shromáždění, den, místo, doba zahájení a jde-li o shromáždění konané na veřejném prostranství, doba ukončení, předpokládaný počet účastníků, potřebný počet pořadatelů a způsob jejich označení, jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo svolavatele.

 Zákon umožňuje úřadu obce určit vhodná místa bez oznámení, a zároveň i stanovit dobu, v níž se taková shromáždění konat smí.

 Svolavatel odpovídá za řízení a pokojný průběh shromáždění, pořadatelskou službu a ukončení shromáždění, k čemuž je oprávněn vydávat sám nebo prostřednictvím pořadatelů pokyny účastníkům shromáždění k zajištění jeho řádného průběhu.

 Zákon stanoví také povinnosti účastníků shromáždění, a to dbát pokynů svolavatele a pořadatelů a nenarušovat řádný a pokojný průběh shromáždění a po jeho ukončení se pokojně rozejít. Účastníci shromáždění nesmějí mít u sebe střelné zbraně nebo výbušniny a předměty, jimiž lze ublížit na zdraví.

 Zákon upravuje přestupek proti právu shromažďovacímu, jež může být spáchán svoláním shromáždění povinností svolavatele, a to pokutou nebo zakázaného nebo nesplněním určitých povinností svolavatele, a to pokutou do výše 5000Kč.

 Úloha policie ČR a obce

Svolavatel požádá bez zbytečného odkladu o potřebnou pomoc úřad nebo příslušný útvar policie ČR. Je-li důvodná obava, že shromáždění bude rušeno, může svolavatel požádat úřad nebo útvar policie ČR, aby shromáždění byla poskytnuta ochrana.

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< duben / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 205742
Měsíc: 4264
Den: 124