Jdi na obsah Jdi na menu
 


25.Správa majetku a investiční výstavby

 architektura – stavební umění, stavitelská díla, budovy, objekty

demografie – věda zabývající se reprodukcí obyvatelstva

municipální – obecní, městské, komunální

ekologie – věda zkoumající ochranu živ. prostředí

regulace – usměrňuje, upravuje

urbanistika – soustřeďování hospodářského a kulturního života do velkých měst na úkor venkova

sociologie – věda o společnosti

 

Souhrn právních norem regulujících stavební činnost.

Zákon o územním plánování a stavebním řádu

 

Organizace správy na tomto úseku

Ministerstvo pro místní rozvoj – Kamil Jankovský

obce a kraje

stavební úřady:

obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady

speciální stavební úřady – u staveb leteckých, staveb drah a na dráze, staveb pozemních komunikací a vodohospodářských děl

vojenské stavební úřady – org. m. obrany

jiný stavební úřad – m. vnitra (stavby pro bezpečnost státu, m. spravedlnosti u staveb vězeňské služby)

 

Územní plánovaní – soustavně a komplexně řeší funkční využití území, koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území

základními nástroji jsou územně plánovací podklady územně plánovací dokumentace (územní plán velkého územního celku, územní plán obce, regulační plán), územní rozhodnutí

 

Územní rozhodování

Rozhodnutí o umístění stavby – vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro napojení na veřejnou, dopravní a technickou infrastrukturu

př. cirkusové stany, scénické stavby, opěrné zdi do 1m

 

Ohlašování jednoduchých staveb stavebnímu úřadu - stavby pro bydlení a rekreaci do 150m2, větrné elektrárny do výšky 10

Ohlášení obsahuje – údaje o stavebníkovi, o pozemku, stavbě, doklad dokazující vlastnické právo, projektová dokumentace 2x, vlastníku stavby a pozemku

př. cirkusové stany, scénické stavby, opěrné zdi do 1m

 

Stavební povolení – vydává stavební úřad na základě žádosti, má formu správního rozhodnutí, platnost 2 roky od nabytí právní moci, je složitější než ohlášení

 

Kolaudační souhlas – nemocnice, školy, nájemní bytové domy, stavby pro obchod a průmysl…

1)      stavebník podá žádost SÚ

2)      do 15 dnů SÚ stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky, provede kontrolu, zda byla stavba provedena podle projektové dokumentace a neohrožuje život nebo ŽP a do 15 dnů vydá kolaudační souhlas

Zkrácené stavební řízení nastává, uzavře-li stavebník smlouvu o provedení projektové dokumentace s AI (jmenuje MPMR na základě žádosti)

Stavebník může užívat stavbu po 30 dnech po oznámení záměru o užívání dokončené stavby

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< duben / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 212262
Měsíc: 1589
Den: 60