Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. Správa životního prostředí

 Právní úprava:

Ústava ČR, LZPS

z. o živ. prostředí

z. o zřízená ministerstev a jiných ústředních org. SS

z. o svobodném přístupu k informacím

z. o České inspekci živ. pr. a její působnosti o ochraně lesa

 

na republikové úrovni:

vláda

m. živ. prost., m. zdrav., m. kultury

Česká inspekce živ. pr., Hlavní hygienik

Stát. úř. pro jader. bez., Český úřad bezpečnosti práce, Český báňský úřad

 

na místní úrovni:

KrÚ, org. kraje, pověřené OÚ, OÚ, org. obcí,

 

Životní prostředí

Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.

 

Ochrana životního prostředí

zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování živ. pr., nebo se toto znečišťování omezuje nebo odstraňuje.

 

Trvale udržitelný rozvoj

je takový rozvoj, který současným a budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů

 

Přírodní zdroje

ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojení svých potřeb

 

Ministerstvo živ. prostředí bylo zřízeno jako ústřední orgán státní správy a orgán vrcholného dozoru ve věcech živ. prostředí.

*ochrana přirozené akumulace vod

*ochrana ovzduší

*ochrana přírody a krajimy

*ochrana zemědělského půdního fondu

 

Systém práva životního prostředí vytváří různé režimy pro konkrétní oblasti životního prostřdí

Člení se např. na právní pododvětví

 

*stav živ. prostředí

*Geologie

*Půda

*Odpady a obaly

*Zoologické zahrady

*Botanické zahrady

*Ovzduší

*Voda

*Les

*Lidská sídla

 

Zoologické zahrady

je vědecké a osvětové zařízení určené k chovu ohrožených druhů zvířat v zajetí, pokud možno v podmínkách co nejbližších přirozenému životu druhu v přírodě. Díky existenci zoologických zahrad se podařilo zachránit již řadu vymírajících druhů.

Nejznámější českou ZOO je Zoologická zahrada Praha. Chová přes 600 druhů zvířat, z nichž typický je kůň Převalského, kterého má zahrada i ve znaku a jehož celosvětovou plemennou knihu vede.

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< duben / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 217976
Měsíc: 2647
Den: 102