Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Orgány státní správy

 Orgány státní správy - je jedním z hlavních subjektů správního práva, který zastupuje stát při výkonu veřejné správy

Ústřední orgány státní správy- nejvýznamnějšími orgány státní správy jsou ústřední orgány státní správy s celostátní působností. Mezi tyto orgány patří vláda, ministerstva, ostatní ústřední orgány státní správy.

Ústřední orgán - je složka státní moci, která vykonává správu na věcně vymezeném úseku fungování společnosti. Jde o správní úřad, který stojí na vrcholu správní hierarchie a jemuž není nadřízen žádný jiný úřad, ale zpravidla vláda.

1)      Vláda ČR

·         vrcholný orgán výkonné moci

·         kolektivní orgán složený z premiéra (předsedy vlády)

·         místopředsedové

·         ministři

·         je oprávněna vydávat nařízení vlády

·         je odpovědná poslanecké sněmovně

·         poslanecká sněmovna ji vyslovuje důvěru/nedůvěru

·         může navrhovat zákony

·         předsedu vlády jmenuje do funkce prezident republiky (i odvolává) a na návrh premiéra jmenuje prezident i ostatní členy vlády.

2)      Ministerstva

V ČR máme 14 ministerstev :

zahraničních věcí - Karel Schwarzenberg

obrany - RNDr. Alexandr Vondra

financí - Ing. Miroslav Kalousek

vnitra - Jan kubice

práce a sociálních věcí - Dr. Ing. Jaromír Drábek

životního prostředí - Mgr. Tomáš Chalupa

pro místní rozvoj - Ing. Kamil Jankovský

průmyslu a obchodu - Martin Kuba

dopravy - Mgr. Pavel Dobeš

zdravotnictví - doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

Zemědělství - Petr Bendl

kultury - Alena Hanáková

školství mládeže a tělovýchovy - Mgr. Josef Dobeš

spravedlnosti - JUDr. Jiří Pospíšil

·         Podílejí se na tvorbě státní politiky

·         podílejí se na přípravě zákonů a nařízení vlády

·         vypracovávají podklady pro jednání vlády

·         mohou vydávat směrnice, pokyny, instrukce a další vnitřní předpisy.

Jiné ústřední orgány státní správy

1)      Český statistický úřad

2)      Český úřad zeměměřičský a katastrální

3)      Český báňský úřad

4)      Úřad průmyslového vlastnictví

5)      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

·         Jejich činnost je úzce specializovaná a vždy vymezena zvláštním zákonem.

·         V čele orgánu je jedna osoba, která se nazývá vedoucí nebo ředitel, který je jmenován (odvoláván) vládou ČR (výjimečně prezidentem

·         Jsou oprávněni vydávat vyhlášky ->právní předpisy

 

Jiné územní orgány státní správy se speciální působností

úřady práce, katastrální úřady, OSSZ, finanční úřady, obchodní, školní inspekce, správy krajů, okresní a obvodní ředitelství Policie ČR

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< říjen / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 244813
Měsíc: 1209
Den: 44