Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. Správa na úseku katastru nemovitostí

 Katastr je soubor údajů o nemovitostech v ČR, zahrnující jejich soupis a popis, jejich geometrické a polohové určení.

Katastr je ucelený, průběžně aktualizovaný, počítačový informační systém o nemovitostech.

 

Právní úprava:

katastrální zákon

o zápisech a jiných vlastnických práv k nemovitostem

o zeměměřičských a katastrálních orgánech

o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR

 

Evidence nemovitostí a evidence práv vztahujících se k nemovitostem byla původně rozdělena na dvě linie. Jeden typ evidence byly veřejné knihy a druhý typ pozemkové katastry.

Zemské knihy – byly úředními knihami zemského soudu, do nichž se původně zaznamenával průběh soudního řízení

Gruntovní knihy – předmětem zápisu byly celé poddanské usedlosti

Pozemkové knihy – sloužily k zápisům vlastnických a dalších věcných práv

Železniční knihy – zvláštní druh veřejných knih, zapisovaly se nemovitosti určené k provozu drah pro veřejnou dopravu

Tereziánský katastr z r. 1748

Tereziánský katastr z r. 1757

Panský katastr

Nový Josefínský katastr – panské a poddanské půdy

Stabilní katastr a Pozemkový katastr

V druhé pol. 20. st došlo k zavedení tzv. jednotné evidence půdy a poté k obnovení evidence nemovitostí, která fungovala až do r. 1992, základem evidence bylo evidování veškerých údajů o nemovitostech na území ČR, evidence byla svěřena střediskům geodézie v jednotlivých okresech

 

Orgány VES

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Zeměměřičský úřad

Zeměměřičské a katastrální inspektoráty

Katastrální úřady

Katastrální pracoviště

 

 

Předmětem katastru nemovitostí je to, co se v katastru eviduje a dále jsou předmětem katastru vztahy a údaje, které se do něj zapisují.

V katastru nemovitostí se evidují:

pozemky v podobě parcel,

budovy spojené se zemí pevným základem

byty a nebytové prostory

rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory

 Pozn. Pozemky evidované v katastru se dělí na zemědělské pozemky a nezemědělské, v katastru se neevidují drobné stavby


Obsah katastru je uspořádán v jednotlivých katastrálních operátech členěných do katastrálního území. Jedná se o operát písemný a mapový.

Nahlížení do katastru a poskytování ústní informace poskytuje katastrální úřad bezplatně.

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< říjen / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 218073
Měsíc: 2663
Den: 94